Karlskronahem
Student

Nattvandring Kronotorp

För att skapa en ökad trygghet i bostadsområdet Kronotorp bjöd Karlskronahem den 17 november in till ett möte, för att tillsammans med andra aktörer diskutera hur vi kan arbeta förebyggande. Tillsammans med Hyresgästföreningens representanter, trappvärdar, närpolis och andra intresserade bestämdes att två grupper kommer att nattvandra i området.

Vi hoppas att denna insats leder till ökad trygghet och är glada för det gemensamma engagemanget.

Är du intresserad av att gå med, kontakta din bovärd eller förvaltare.

Fler nyheter