Karlskronahem
Student

Karlskronahem storsatsar på miljörum

Karlskronahem har under de senaste månaderna, i flera områden, upplevt ökade problem med miljörum och avfall.

Det handlar om undermålig sortering, grovavfall som ska till återvinningscentral ställs i miljörum eller i bostadsområdena och miljörum och containrar nyttjas av människor som inte bor i området. Detta leder till otrivsel, otrevlig lukt, ökad mängd skadedjur och ökade kostnader för avfallshantering som påverkar Karlskronahems underhållsarbete.

Åtgärdsplan med ökad service och ökad kontroll
Tillsammans med Hyresgästföreningen, Affärsverken, Karlskrona kommun, underentreprenörer och G4S tar Karlskronahem nu fram en åtgärdsplan som innebär ökad service och ökad kontroll i specifika områden. 

I nuläget planeras för översyn gällande tömning av kärl, extra resurser för tillsyn av miljörum, bevakning av G4S och där någon identifieras att olagligt slänga avfall går varningsbrev ut. Tydlig information och att skapa engagemang i områdena är också viktiga delar av åtgärdsplanen.

Per Myrbeck, vd Karlskronahem, berättar att detta är en viktig fråga för Karlskronahem, men också något som bara kan göras tillsammans. Karlskronahem, hyresgäster och entreprenörer måste samarbeta, och vi kommer inom kort inleda en gemensam satsning i Kungsmarken.

Avfallshantering kan påverka underhåll och hyra
På sikt kan en fungerande eller icke fungerande avfallshantering i ett område direkt påverka underhållet. Det kan också bli aktuellt att avfallshanteringen beaktas vid hyresförhandling. 

Karlskronahem informerar kontinuerligt de områden som berörs när åtgärdsplanen påbörjas.

 

Fler nyheter