Karlskronahem
Student

Internationell delegation besöker Karlskronahem

Svensk fjärrvärmeteknik och förnyelsebara energibränslen står i fokus när en delegation av energibolag från Polen och Litauen besöker Blekinge under tre dagar. På programmet står studiebesök hos Karlskronahems för att ta del av olika moderna energilösningar.

Sjövärme, värmepumpar och solpaneler

Ulf Klint, teknisk chef på Karlskronahem, håller i studiebesöket på Karlskronahems anläggningar. Han informerar dels Karlskronhems energisatsningar, dels besök på Ringö, Toras väg och Marieberg för att titta nämre på sjövärmelösning,  värmepumpar och solpaneler.  

Om InnoHeat

Studiebesöket i Blekinge arrangeras inom ramen för det EU finansierade fjärrvärmeprojektet InnoHeat, som har analyserat förbättringsbehov vid anläggningar i Polen och Litauen under 2012. I Polen och Litauen står man inför stora investeringar i energisektorn de närmaste åren, något som kan gynna svensk export av teknik och produkter på sikt.

Läs mer om InnoHeat på www.innoheat.eu.

Fler nyheter