Karlskronahem
Student

Hyresgästerna vinnare vid starkt ekonomiskt resultat

En kombination av en närapå hundraprocentig uthyrning, en mild vinter och ett gynnande ränteläge har gett Karlskronahem ett starkt ekonomiskt resultat för 2011.
Aldrig tidigare har bolaget satsat så mycket på underhåll och investeringar, vilket i sin tur gynnar hyresgästerna.

Ann-Cathrine Sjöström och Ann Winbom, ekonomichef respektive marknads- och bobutikschef på Karlskronahem, berättar att det är extra roligt att leverera ett gott resultat när det direkt kommer hyresgästerna till nytta. Exempel är renovering av tvättstugor, byte av vitvaror, nya snålspolande toalettstolar, miljörum, miljöguider och byten av tak och fönster.

En hög uthyrningsgrad är grunden för ett gott resultat och under de senaste åren har Karlskronahem haft en positiv utveckling av uthyrningen av lägenheter. I synnerhet har uthyrningen ökat senare delen av 2011. Idag är det många sökande på varje objekt och vi har inga områden med tomma lägenheter berättar Ann Winbom.

Karlskronahem levererar det resultat som ägaren kräver ( motsvarande 2 % av omsättningen) och ekonomin möjliggör för byggnation. Både ombyggnationen av den gamla folkskolan på Alamedan (Rosenfeldtskolan) och nybyggnationen i Vedbylund är viktiga satsningar för framtiden. De möter upp behov bland unga människor som behöver komma in på bostadsmarknaden och för seniorer som söker ett modernt och tillgängligt boende.

Fler nyheter