Karlskronahem
Student

Hävning av avtal för inre skötsel

Den inre skötseln motsvarar inte upphandlingskraven

Hösten 2012 genomförde AB Karlskronahem en upphandling gällande inre skötsel (bland annat trappstädning). Entreprenören Ocab tog över skötseln av vissa bostadsområden i beståndet. Karlskronahem har bedömt att nivån i några av områdena inte levt upp till de upphandlade kraven.  

Under perioden har en dialog med entreprenören pågått och Karlskronahem har via varningsbrev påpekat vissa brister. Efter den senaste besiktningen har man beslutat att häva avtalet med Ocab för områdena Kungsmarken och Lyckeby. I andra områden, till exempel Marieberg, har inte besiktningarna lett till några avtalsförändringar.

Tillfällig lösning till upphandlingen görs om

I områdena Kungsmarken och Lyckeby tas en tillfällig entreprenör in och ny upphandling kommer att göras.

Per Myrbeck, vd Karlskronahem, påpekar att Ocab lokalt visat vilja och engagemang, men att man i Kungsmarken och Lyckeby tyvärr inte nått upp till ställda krav.
 – Vi ser fram emot ett gott samarbete i de områden där vi fortsätter att arbeta tillsammans. 

Fler nyheter