Karlskronahem
Student

Garage Tingsvägen

De nybyggda garaget och p-platserna på Tingsvägen är nu färdiga för uthyrning. I vanlig ordning hyr du parkeringsplats via vår hemsida under

"Lediga garage och p-platser".

 

Platserna tas i bruk från första december.

Fler nyheter