Karlskronahem
Student

Satsning på praktik

En bro till arbetslivet men också ett sätt att höja trivseln bland Karlskronahems hyresgäster.

Under året har Karlskronahem tagit fram ett nytt koncept kring praktik som erbjuder fler platser och genomförs i samarbete med entreprenörer.
 
Nu arbetar man mer strukturerat med praktikplatser, arbetsträning och språkträning. En handledare är anställd och i företagets reperationsverkstad har man möjlighet att ta emot upp till sju praktikanter under en tremånadersperiod, i ett schema som rullar på under året.

Ett samarbete med Karlskronahems entreprenörer gör att en del av praktikperioden kan läggas hos entreprenören och på så sätt kan praktiken breddas ytterligare.  

Socialt ansvar och ökad trivsel
Att erbjuda praktik är ett sätt att ta socialt ansvar säger Peter Rasmusen, servicechef på Karlskronahem. Det innebär också att vi kan göra lite mer än vad vi har haft möjlighet att göra annars, vilket gynnar våra hyresgäster. Tjänster, som inte alltid är kostnadseffektiva, men som gör stor skillnad för hyresgästen, till exempel extra fix i en lekpark eller ett miljörum.

 

Fler nyheter