Karlskronahem
Student

Det våras för lekplatsen

Under vinter och tidig vår har Karlskronahem genomfört en satsning på lekplatser i flera av sina bostadsområden. Lekutrustning i ett flertal lekplatser har bytts ut och ersatts med nya och moderna material och modeller. Förvaltarna Bengt Eriksson och Daniel Andersson är båda mycket glada för satsningen.

– Det känns extra roligt att göra något för våra lite yngre hyresgäster och vi hoppas att barnen gillar sina ”nya” lekplatser. Att satsa på gemensamma ytor på innegårdarna är också ett sätt att öka gemenskapen och skapa en mysigare och tryggare stämning i områdena.

De sex lekplatser som renoverats finns i områdena Kronotorp, Nättraby och Kungsmarken och samtliga beräknas klara under april månad.

 

 Det våras för lekplatsen

Barnen i Kronotorp gillar sin nya-gamla lekplats!

Fler nyheter