Karlskronahem
Student

Bra betyg för Karlskronahem

Karlskronahems kundundersökning, som genomförs vartannat år, är nu avslutad. Stort tack till dig som hyresgäst som tog dig tid att medverka. Det är mycket värderfullt för att vi på Karlskronahem ska ha möjlighet att utveckla verksamheten.

 

Resultatet visar på en jämn positiv utveckling, som började redan för några år sedan, och i år gav siffran 3,91 på en femgradig skala (att jämföra med 3.82 under 2013) vilket är Karlskronahems bästa resultat någonsin.

 

Undersökningen ställer frågor kring framförallt service, skötsel, boendestandard och trygghet men också specifika frågor till den som är nyinflyttad och om hur man upplever den övergripande kommunikationen från bolaget.
På områdena boendestandard och trygghet ligger Karlskronahem kvar på samma värde som 2013 och på samtliga övriga områden har det blivit ett ökat betyg, vilket är mycket glädjande.

 

Undersökningen är ett verktyg för att utvärdera och utifrån det utveckla arbetet. Nästa steg är, med utgångspunkt i undersökningen, att starta upp fokusgrupper tillsammans med hyresgäster för att utveckla valda verksamhetsområden. Troligtvis blir dessa med fokus på miljörum och skötsel.

 

Bland de som svarade på undersökningen lottades en gratis månadshyra ut tillsamman med 20 trisslotter. Ett stort grattis till alla er som vann!

(Trisslotterna har skickats ut med posten.)

 

I början av 2016 kommer mer information kring fokusgrupperna.

Fler nyheter