Karlskronahem
Student

400 nya hyresrätter

Karlskronahem har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en plan för byggnation av 400 nya hyresrätter under den kommande femårsperioden (till 2020). Styrelsen för Karlskronahem har nu antagit planen och planeringsarbetet går vidare.

 

Bakgrunden till uppdraget är ett ökat behov av bostäder i kommunen kopplad till en kraftig befolkningsökning. Ökningen kommer av ökad urbanisering, ökad invandring samt medvetna satsningar på näringsliv och högskola.

 

Karlskronahem är positiva till att utveckla Karlskrona med nya bostäder. Fler bostäder är en förutsättning för att attraherar nya medborgare och företag samt skapa flyttkedjor. Men som vid tidigare nyproduktion är byggkostnader och rimliga hyror viktiga för bolaget. Det är av stor vikt att de nya bostäderna ligger på attraktiva tomter och byggs till hyror där människor har råd att bo.

 

Kommande projekt utgår från tidigare nybyggnation i Vedebylund där man anser sig har hittat en standard och hyresnivå som fungerar för marknaden. Modellen för att pressa kostnader är dels val av tomter som ”enkla” att bygga på dels så kallade nyckelfärdiga hus (till exempel KOMBO-hus) samt upphandlingsform och organisation av byggprojekten.

 

I planen har man anlyserat behov och intresse i kommunen utifrån demografi, i vissa fall enkäter och konstaterad efterfrågan. Man planerar för att bygga brett för många olika grupper men ser ett tydlig efterfrågan och behov från unga vuxna/studenter och seniorer som vill sälja villan och flytta till hyresrätt men bo kvar i samma området.

 

De områden som är mest aktuella för byggnation är i första skedet Lyckeby, Nättraby, Pantarholmen och Galgamarken.

 

I Lyckeby äger Karlskronahem en tomt mitt emot nybyggnationen i Vedebylund (Vintern). Även Lyckeby-skolan är ett intressant objekt att bygga om till hyresrätter. Byggs villområdet Bastasjö ut mot Inglatorp finns det intresse för att komplettera med hyresrätter i villaområdet.

 

I Nättraby är Klockarbacken och Havgården intressanta områden.

 

På Pantarholmen och Galgamarken finns möjlighet att förtäta och skapa mindre lägenheter, både genom nybyggnation och att bygga till vindsvåningar på Galgamarken.

 

Om lokaltrafik och båtpendling utökas ses skärgården som ytterligare ett område där det möjligheter att komplettera med hyresrätter.

 

Den första tredjedelen av planen kan finansieras med egna medel men efter det kommer behov på ytterligare finansiering där försäljning av fastigheter kan vara ett alternativ.

 

Karlskronahem står inför en spännande framtid och detta är den största samlade ansats som företaget gjort kring byggnation sedan 70-talet.

Fler nyheter