Karlskronahem
Student
Fotomontage på solenergihusen på Marieberg.

Energi för framtiden

En av framtidens viktigaste frågor är hur vi ska lösa vårt behov av energi. På Karlskronahem arbetar vi aktivt med energifrågan.

Karlskronahems mål är att spara energi och att gå över till miljövänliga eller förnyelsebara energikällor. Från och med mars 2015 används ingen olja för att värma upp fastigheterna. Framförallt används fjärrvärme men öven sol-, berg- och sjövärme.

Karlskronahems målsättningar är att:

  • Minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 till 2016.
  • Ersätta olja och direktverkande el med solvärme, bergvärme och förnybara bränslen.
  • Spara energi genom värmepumpar, bättre styr- och reglerteknik samt genom smarta energilösningar.
  • Spara energi i samverkan med hyresgäster.
  • Beakta solenergi vid alla projekteringar.

 

Energifamiljen
Under ett halvår fick en familj boende hos Karlskronahem experthjälp med att se över sina energivanor och utifrån det försöka leva mer energimedvetet. Läs gärna mer om "Energifamiljen".