Karlskronahem
Student
Två barn som äter bullar på stranden

Om oss

AB Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett flertal orter i kommunen. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och förvaltar cirka 3 900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden. Bland fastigheterna finns även särskilda boenden och ett mindre antal kommersiella lokaler.

I kontoret på Norra Smedjegatan 12 finns bobutiken som ansvarar för uthyrning och felanmälningar. Där finns också teknikavdelningen med ansvar för skötsel och underhåll samt ekonomiavdelningen med ansvar för budget, bokföring, fakturering, hyresdebitering och personaladministration. Utöver det finns en boendesekreterare som arbetar med störningsärenden.

I ett kontor på Kungsmarksplan finns en servicechef, sex bovärdar och fyra reparatörer. Bovärdarna ansvarar för mindre reparationer i lägenheterna, besiktningar, och hyresgästkontakter. Reparatörerna tar hand om större lägenhetsreparationer och underhåll. I övrigt sköter entreprenörer de dagliga uppgifterna i bostadsområderna.

På företaget finns drygt 30 anställda.