Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö
Tving
Verkö
 • Vattenläcka

  2018-02-09
  Kungsmarksvägen 85

  Vi har haft en vattenläcka på Kungsmarksvägen 85 som nu är åtgärdad. Vattnet kan dock vara tillfälligt missfärgat.

   

 • Värme och vatten avstängt

  2018-02-05
  Minervavägen A-B

  Onsdag den 14 februari genomför Affärsverken ett arbete på fjärrvärmenätet. Det innebär att vatten och värme är avstängt från kl. 17-21. Vissa störningar kan även förekomma efter kl. 21:00.
  Kallvattnet kommer inte att påverkas.

 • Fönstersmörjning - underhåll av fönster

  2018-01-23
  Gyllenstjärnas väg 9-11

  Nu planeras för underhåll på fönsterna på Gyllenstjärnas väg 9-11. Med underhåll menar vi smörjning, justering, ev. byte av trasiga delar etc. Detta för att fönsterna ska fungera så bra som möjligt under en lång tid.

   

  Arbetet är beräknat att pågå vecka 5 och 6.

   

  Du får en lapp i brevlådan några dagar innan vi kommer till din lägenhet.

   

  Vi ber dig då att plocka undan blomkrukor, prydnadssaker och ev. gardiner som hänger för fönsterna.

   

  Vi kommer använda oss av huvudnyckel när vi går in i lägenheterna, om du inte vill att vi använder huvudnyckel eller har annan information, tex husdjur, ber vi dig kontaktar oss snarast.

   

  Om vi vid vårt besök upptäcker fel eller brister är det möjligt att vi behöver återkomma vid ytterligare ett tillfälle. I så fall får du information av oss.

 • Vattnet avstängt

  2018-01-08
  Kronotorpsvägen 1-3

  P.g.a. en vattenläcka stänger Karlskrona kommun av vattnet på Kronotorpsvägen 1-3.

  I nuläget har vi inget besked om hur länge vattnet kommer att vara avstängt.

  En tank med vatten kommer att ställas ut till de boende.

 • Välkommen till invigning av ditt nya miljörum

  2017-12-18
  Ronnebygatan 1

  Nu är det nya miljörum på Ronnebygatan 1 klart och vi hoppas det blir enklare och trevligare för dig att sortera. Vi bjuder in till en enklare invigning där du kan mingla med personal från Karlskronahem som berättar om ditt nya miljörum.

  Tid: torsdag den 21/12, kl. 14-15.

  Detta kan du sortera i ditt miljörum
  I miljörummet finns möjlighet att sortera brännbart, matavfall, tidningar, pappersförpackningar, plast, metall, glas och deponi. Övrigt avfall, som till exempel möbler, elektronik, batteri och glödlampor måste du lämna på en återvinningscentral. Titta gärna i sorteringsguiden som finns med i utskicket du har fått in din brevlåda.

  Vi sköter miljörummet och du slänger rätt sak i rätt kärl

  - 65 hyresgäster delar på miljörummet.

  - Tömning och städning sker 1/vecka.                       

  - Vi från Karlskronahem ser regelbundet över ditt miljörum och vår miljöbil hjälper till vid behov.

  Ditt uppdrag som hyresgäst är att slänga rätt saker i rätt kärl!

  Kom-igång-present
  I samband med invigningen får du en kom-igång-present som kan hämta vid miljörummet. Ett praktiskt sorterings-set som vi hoppas kan hjälpa till i sorteringsarbetet. Du kan också hämta ditt sorteringsset i Karlskronahems bobutik på Norra Smedjegatan 12.                                                         

  Har du frågor kring ditt miljörum eller saknar sorteringskärl(3 hinkar) i diskbänksskåpet hör gärna av dig till oss på info@karlskronahem.se

  Nu arbetar vi tillsammans för att få ditt nya miljörum att fungera riktigt bra!

  /Tobias förvaltare, Per bovärd och vi andra på Karlskronahem

 • Nya miljöhus i Kungsmarken

  2017-12-13
  Kungsmarksvägen 41-71

  Nu har byggnationer av fyra nya miljöhus i Kungsmarken påbörjats.
  Arbetet ska vara färdigställt 2018-03-31.
  Entreprenör är Lagans bygg och platschef är Richard Midlöv.

  Här hittar du skiss på miljörummet.

  Karta med placering av miljörummen. 

  Skiss över hur sorteringskärlens placering.

   

 • Omläggning av sten utanför entréer

  2017-12-05
  Bastionsgatan 10

  Asfaltbolaget kommer att lägga om stenläggningen utanför entréerna. Detta görs för att förhindra framtida fuktskador på byggnaden.

  Under arbetet kommer det bli ojämnt utanför entréerna. Vi ber er att ta det försiktigt och ha överseende med detta.

  Arbetet startar torsdagen den 30/11-17 och beräknas pågå i cirka två veckor.  

   

 • Renovation of recycling room

  2017-12-05
  Snapphanevägen 6-8

  Karlskronahem will renovate the recycling room connected to Snapphanevägen 6-8. The renovation includes new floor tiles, new lighting and general refreshing.
  During the renovation we ask you to put your garbage in the containers outside the recycling building.


  The work begins December 4 and is expected to be finished after 3 weeks. When the work is done, you will get information by mail from Karlskronahem.

  If you have any questions, please contact JSB or Karlskronahem.

  Anton JSB
  anton.gustafsson@jsb.se

  Karlskronahem: 0455-30 49 00.

 • Ombyggnation Minervavägen

  2017-11-20
  Minervavägen 22A och 22B

  Den planerade ombyggnationen av Minervavägen 22A och 22B innebär att du som bor här idag inte kan bo kvar under byggperioden, då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Under byggperioden erbjuder Karlskronahem dig ett ersättningsboende. Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

  Husen byggs om i två etapper. Vi börjar med Minervavägen 22A och när det är färdigt går vi vidare med Minervavägen 22B.
  Nedan har vi samlat frågor som på olika sätt berör dig som bor i husen och ombyggnationen. Här uppdaterar vi löpande med ny information.

  Har du frågor kontakta oss gärna på student@karlskronahem.se

  Frågor från mötet 29 januari 2018

  När planeras flytt till A-huset (både för mig som ska flytta tillbaka och för mig som ska evakueras från B-huset)?
  Planerad flytt av till A-huset är v.13-14 & 16. När detta sker kommer det fortsatt pågå arbete på våning 3 i hus A.

  När kommer mer specifik info kring flytten?
  Vi återkommer med detaljer inför flytten i v.10


  När kan man flytta tillbaka till hus B.
  Vi vet i dagsläget inte när återflytten till B-hus blir, troligen jan-19.

  Påverkas hyran för min befintliga lägenhet?
  Det kommer en ny hyra (gäller troligtvis från from 180401). Mer info kommer med hyresavin med det handlar om en sänkning.

  Kan jag som evakueras från A-huset till B-huset, skriva över mitt kontrakt till A-huset?
  Ja 

  När kan man flytta in i de nya lägenheterna (plan 3)?
  Hus A troligen 180901. Kan ej ge definitivt svar ännu. Hyresförhandlingar pågår.

  När ska förråden vara tömda?
  Du som har förråd 70-110 i B-huset måste vara tömda senast 1 mars (v.9). Övriga töms vid evakueringen. Nya förråd blir i er nuvarande bostad i nischen vid garderoben. Installation och vad ni måste förbereda meddelas av byggaren Blekinge Rot.

  Kan man avvakta med garderobslösningen i sin lägenhet?
  Nej

  Hur fungerar det med möblerna?
  Vi kommer ta bort möblerna och hyra ut rummen omöblerade (det innebär att ett möbeltillägg som finns i hyran tas bort). Om du vill behålla möblerna får du det utan kostnad.

  Blir de befintliga lägenheterna uppfräschade? Görs något mer än garderober?
  Inte i samband med byggprojektet, det är sedvanligt underhåll som vi kan titta på individuellt med din bovärd.

  Hur stora blir de nya lägenheterna?
  Ca 18 m2. Skiss kommer att läggas upp när den är klar.

  När måste våra cyklar i skyddsrummet flyttas ut?
  Det blir senare i projektet. Info kommer i god tid innan.

  Jag vill kunna låsa in min cykel. Hur fungerar det sedan?
  Vi har ingen ritning klar över det ännu.

  Finns det ingen möjlighet att bo kvar i B huset under påbyggnaden?
  Nej, det handlar om säkerhet.

  Hur ser de nya pentryna ut?
  Återkommer när ritning är klar

  Behöver vi flyttstäda?
  Nej. Endast frosta av kyl/frys och tömma sopor mm

  Kan man få visning av de nya lägenheterna?
  Troligen i början av sommaren men det får vi återkomma om.

  Kan vi få gemensamhetsköken uppfräschade?
  Det tittar vår förvaltare på.

  Flera mikrovågsugnar är trasiga i köken. Kommer detta att fixas?
  Ja

  Information 20 december 2017

  Den 1 december påbörjade Blekinge Rot påbyggnad av hus A genom att demontera tak och inventera konstruktionen av huset. Alla studenter i A-huset har flyttat till nytt boende och vi är glada att alla fick det boende man främst önskat.

  Önskemål kring boende för dig som bor i hus B - senast 15 januari
  Nu är det dags att börja planera flytten av dig som bor i hus B. Det innebär att du som har gällande kontrakt i A-huset, flyttar tillbaka till ditt ordinarie rum, när vi fått besked om tidplanen för det.

  Alternativa evakueringsadresser är:
  - Minervavägen A-huset
  - Bredgatan på Trossö
  - Östra Prinsgatan på Trossö

  Vissa har redan skickat in önskemål men det saknas fortfarande information från många av er. Vi behöver ditt önskemål senast 15 januari 2018.
  Skicka önskemål till student@karlskronahem.se

  - namn
  - nuvarande rumsnummer
  - mailadress
  - telefon
  - information om du fixar eget boende under evakueringstiden
  - vart du önskar flytta till prio 1,2,3,
  - om du vill/kan tänka dig att dela boende med någon
  - använder du ditt förråd idag
  - övrigt, något vi behöver veta

   

  Frågor från mötet 12 september 2017 

  När vet jag vad jag får för boende?
  Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

  Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
  Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

  När kan jag börja flytta?
  Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

  Var hämtar man flyttkartonger?
  De lämnas vid entrén.

  Plan för byggnation
  Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
  Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
  En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

  När är förväntad utflytt ur hus A?
  Alla måste vara utflyttade till 1 december.

  När är förväntad utflytt ur hus B?
  Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

  Arbetstider och buller
  Byggarna arbetar kl. 7-16
  Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

  Var kommer byggbodarna att stå?
  På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

  Hur många kommer att jobba på bygget?
  Cirka 10-12 personer.

  Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
  Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensahetslokaler berörs av byggnationen.

  Adressändring/post
  Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
  Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

  Har Karlskornahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
  Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

  Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
  Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

  Möbler
  Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
  Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

  Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
  Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

  Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
  Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

  Hur blir det med förråden?
  I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
  I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

  Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
  I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

  Busskort?
  Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
  Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

  Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
  På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

  Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
  Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

  Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
  Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planerar vi inte för någon förut.

  Framtida information
  Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande.

  Frågor från mötet 27 maj, 2017

  Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
  Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

  När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
  Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

  Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
  OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

  30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

  Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

  Var ska jag bo under byggtiden?
  Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

  Vad blir hyran?
  Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

  Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
  Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

  Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

  Var finns ersättningsboendena?
  I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
  Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

  I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
  Dessa två adresser ligger på Trossö.
  Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
  Läs mer om Bredgatan.

  Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
  Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 


  I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
  Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
  Polhemsgatan.

  Läs mer om Polhemsgatan.

  Läs mer om Galgamarken.

  Hur får jag ett ersättningsboende?
  Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

  Behöver jag flytta mina möbler?
  Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

  Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
  Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

  Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
  Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

  Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
  Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

  Bredband
  Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

  Hemförsäkring
  Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

  Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
  Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

  Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
  Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

  Jag har en bra idé!
  Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig. Hör av dig till student@karlskronahem.se

 • Vattnet avstängt pga. spolning

  2017-11-16
  Barktorget 1, Västra Kvarngatan, Holmgatan 9,12,14

  Karlskrona kommun spolar vattennätet, vilket innebär att vattnet är avstängt den 23 nov. kl. 8-13.

  Berörda fastigheter är:

  Barktorget 1
  Västra Kvarngatan
  Holmgatan 9,12,14 

  Läs mer information från Karlskrona kommun här.

 • Byte av Vitvaror

  2017-11-15
  Holmgatan/Östergatan
  JSB kommer på uppdrag av Karlskronahem att byta vitvaror i din lägenhet. JSB samarbetar med Jämjö Kyl o Tvätt som kommer utföra största delen av arbetet.
  Arbetena börjar 2017-11-20 och beräknas vara färdiga 2017-11-28.
  Vi arbetar mellan kl. 07:00-16:00.
  Någon gång under denna tid kommer vi till din lägenhet och byter ut vitvaror enligt Karlskronahems inventeringslista.

  Att tänka på
  Vi använder huvudnyckel när vi går in i din lägenhet, om du inte vill att vi använder huvudnyckel eller har annan info, tex husdjur, ber vi dig snarast kontakta JSB.
  I övrigt behöver du inte förbereda någonting.

  Om du har frågor hör av dig till JSB eller Karlskronahem.
  Anton, JSB
  0707-958115
  anton.gustafsson@jsb.se
 • Ansökan om rivningslov för garage

  2017-11-04
  Landsvägsgatan/Långgatan

  På Pantarholmen planerar Karlskronahem för nybyggnation av hyresrätter på fastigheten Barken (adress Landsvägsgatan/Långgatan). I nuläget finns där ett garage där p-plats och garageplats kan hyras.

  Karlskronahem skickar innan sommaren in ett rivningslov för garaget. Det kommer att dröja innan rivning sker men vi vill i tidigt skede informera om att ansökan om rivningslov är inskickat.

  Uppsägningstiden från Karlskronahems sida för garageplats är nio månader.
  Uppsägningstid för parkeringsplats regleras individuellt och information om den finns på kontraktet för p-platsen.
  Inför en kommande rivning går vi i god tid ut med ytterligare information till dig som hyr p-plats/garageplats.

 • Installation av passage och tvättbokningssystem

  2017-11-04
  Kummelvägen 4

  Vi kommer utföra installationer i trapphusen, allmänna utrymmen, soprum, tvättstugor och förrådsutrymmen.

  Tänk på

  Behöver  hyresgäst förbereda något inne i lägenhet? Nej.
  Men kan bli en del driftstörningar på passagesystemets ytterdörrar.
  Buller kommer det att vara i ringa omfattning pga. borrning i väggar och tak. Tvättstugorna fungerar som vanligt.

  Genomförande

  Tid: oktober 2017 – december 2017, vardagar kl. 7-16
  Plats: Kummelvägen 4

  Tillträde
  Ej aktuellt för tillfälligt

  Övrig information
  Bravida Sverige AB  0455-302530

   

   

   

 • Container tas bort

  2017-11-04
  Marieberg och Gullaberg

  Containern vid gamla panncentralen i Marieberg kommer att tas bort under november månad. Det innebär att även containerflaket i miljörummet på Gullaberg tas bort.

  Grovsopor är det nu varje hyresgästs ansvar att transportera till närmaste återvinningsstation, i detta fall Mältan på Bubbetorp.

  Att ta bort containern är en del i vårt miljöarbete för ökad sopsortering.