Karlskronahem
Student

Ledig lägenhet

Du bevakar själv lediga lägenheter
Alla våra lediga lägenheter publiceras på vår hemsida och det är upp till dig att bevaka och anmäla ditt intresse för dem.

Har du angett en mailadress vid registreringen får du lediga lägenheter som matchar din sökning skickade via mail. Detta mail är dock endast en utökad informationsservice och lediga lägenheter kan komma ut på vår hemsida mellan mailutskicken.  

Kö på varje objekt
En kö bildas när vi publicerar en ledig lägenhet som du anmäler ditt intresse på. Olika lägenheter skapar olika lång kö och vi kan inte svara på vad dina chanser är utifrån dina köpoäng förrän vi avpublicerar lägenheten från vår hemsida och bjuder in till visning.

Bostad Direkt
För dig som kan flytta in snabbt har vi lägenheter som vi kallar "bostad direkt". Dessa lägenheter fördelas inte efter poäng utan med andra förutsättningar. Ofta är det inflyttning inom en månad. Bostaddirekt-lägenheterna presenteras bland våra andra lägenheter på hemsidan och du anmäler dig på vanligt sätt.