Karlskronahem
Student

Förtur

Vem kan söka förtur
Som boende hos Karlskronahem kan du söka förtur. Karlskronahem handlägger en förturskö och erbjuder förtur innan den lediga bostaden publiceras på vår hemsida.

Hur söker man förtur
En skriftlig beskrivning av behov tillsammans med ett styrkt läkarunderlag skickas in till Karlskronahem. Karlskronahem prövar förfrågan och återkommer med skriftligt besked om förtur beviljas eller ej. Vid avslag av förtursförfrågan, eller om man blir avregistrerad från förturskön, kan man endast ansöka om ny förtur när nya skäl finns dokumenterade.

Förturskriterier
Du ska vara boende hos Karlskronahem.
Förturen kan endast beviljas av medicinska skäl. Med detta menas att det krävs ett stadigvarande behov av att anpassa sin bostad, eller byta till en bostad, som tillgodoser ens medicinska behov. Kriterier för vad som beviljas som medicinskt kan vara behov av: hiss, större badrum som möjliggör rullstol. Vi kan inte tillgodose ett behov av ett visst område eller större bostad, utöver de medicinska behoven. Om man får en beviljad förtur erbjuds man första lediga bostad i alla våra bostadsområden som passar de medicinska behoven. Förturskriterier bedöms från fall till fall.

Avregistrering ur förturskön
Hyresgästen erbjuds två erbjudande om bostad. Tackar man nej till dessa två avskrivs man ur förturskön. Vi uppmanar våra beviljade förturskunder att parallelt söka bostad på egen hand.