Karlskronahem
Student

Intressebank/kösystem

Uthyrningspolicy
Du måste vara myndig för att få skriva kontrakt.

Karlskronahem tar alltid en kreditprövning av alla nya sökande.

Karlskronahem godkänner ingen form av hyresskuld.

Godkänd inkomst är förvärvsinkomst, A-kassa, etableringsbidrag och försörjningsstöd (gamla socialbidraget) som boende i kommunen.

Spärras du från vår intressebank kan du få detta överprövat av vår ledning.

Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

Ställ dig i vår intressebank
För att få en lägenhet hos Karlskronahem måste du registrera dig i vår intressebank. Du registrerar dig via vår hemsida eller med en blankett som hämtas i vår bobutik. 

Du måste vara 16 år för att få vara registrerad.

Karlskronahem arbetar med ett kösystem baserat på poäng. Du får 730 poäng vid registrering och sen 1 poäng/dag.

Vi omregistrering efter erhållet kontrakt får man endast 1½ poäng/dag.

När du anmält dig till vår intressebank får du via en kod tillgång till ”Mina sidor". På "Mina sidor" kan du till exempel ändra din intresseanmälan och dina kontaktuppgifter. Var noga med att hålla dina sökandeuppgifter aktuella så vi lätt kan nå dig.

Registreringen är personlig och du kan inte lägga till andra sökande eller överlåta intjänad poäng.

Hur lång tid tar det?
En vanlig fråga är hur lång tid det tar att få en lägenhet. Det finns inget enkelt svar på det. Det beror framförallt på var du vill ha en lägenhet. Väntetiden på en lägenhet på Trossö är generellt längre än till bostäder i ytterområdena. Ofta är det också ett större intresse för lägenheter som ligger högt upp i ett hus eller på markplan, om det är sjöutsikt eller en låg hyra.

Framförallt handlar det om hur många poäng övriga sökande har. När du anmäler intresse för en lägenhet så ställs du mot övriga sökande som anmält intresse för samma lägenhet.  Det är den med högst köpoäng som i första hand erbjuds lägenheten. Tackar den nej går erbjudandet vidare till med näst högst köpoäng osv.

Spärrad intresseanmälan
Din anmälan till intressebanken kan bli spärrad så att du inte kan söka bostad hos Karlskronahem. En spärrning kan till exempel bero på en skuld. Ta kontakt med bobutiken för mer information om ett specifikt ärende. Detta innebär dock inte att du tas bort ur vår intressebank, utan du finns kvar och du fortsätter att samla poäng.
Det är möjligt att du blir spärrad och/eller inte erbjuden lägenhet pga ofullständiga uppgifter i sin intresseanmälan.

Avregistrering ur intresseanmälan
När du tackat ja till en lägenhet hos Karlskronahem blir du automatiskt avregistrerad ur intressebanken.  Registrera gärna om dig om du vill börja samla poäng igen. Du kan omregistrera dig efter ca 30 dagar då du skrivit kontrakt.

Alla dina poäng försvinner när du avregistreras. 

En avregistrering kan även ske om du inte uppdaterat din intresseanmälan med minst 12 månaders intervall, både som aktiv sökande och passiv sökande.

Bostad direkt

Kan du flytta in nu? "Bostad direkt" innebär att den som först anmäler intresse får lägenheten, oavsett köpoäng.