Karlskronahem
Student

Första hyran & nyckelutlämning

Dina nycklar hämtar du i vår bobutik den 1:e vardagen i månaden efter kl 13.00. Om den 1:e är under en helg eller röd dag hämtar du i stället nycklarna första vardagen efter helgen.

 

Tänk på att den första hyran måste vara betald och oss tillhanda i god tid innan, samt att du ska visa upp legitimation när du hämtar dina nycklar. Glöm inte att dina nycklar är värdefulla föremål som du får ersätta om de försvinner eller förstörs.

 

Vill du att någon annan kvitterar ut dina nycklar behöver vi en fullmakt för detta.

 

Innan du flyttar in har bovärden besiktigat din lägenhet och skrivit ett protokoll. I detta har bovärden antecknat de eventuella fel som finns i lägenheten. Det är viktigt att du går igenom protokollet noga. Om du hittar något som är fel eller saknas meddelar du din bovärd inom åtta dagar. Din bovärd når du via telefon vardagar 7-9 eller via mail klicka här för mer information.

 

Hör av dig till oss om du upptäcker småfel så ser din bovärd över protokollet tillsammans med dig.