Karlskronahem
Student

Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd med samma nummer som lägenheten.  När du flyttar in ska det vara ett hänglås på ditt förråd. Be din bovärd ta bort låset och sätt dit ett eget lås.

För trygghetens skull är det viktigt att du inte byter förråd med någon av grannarna. Om något skulle hända - som brand eller inbrott - behöver vi veta exakt vem som har vilket förråd.

Tänk på att inte ställa dina saker direkt på golvet i förrådet, då kan de bli helt förstörda om det blir översvämning. Kolla med ditt försäkringsbolag i din hemförsäkring - ofta kräver försäkringsbolaget att du förvarar dina saker på en viss höjd över golvet.