Karlskronahem
Student
Äldre par med hund sitter på en klippa.

Trygghet och trivsel

Musik och ljud

Anpassa nivån på musik och annat ljud så du inte stör grannarna. Från klockan 22 vill de flesta ha lugn och ro.

När du själv har fest

Alla har vi ibland något att fira. Har du planerat att ha fest kan du gärna informera dina grannar med en lapp i brevlådan. Tänk också på att sluta i lagom tid eller sänka musiken om det blir sent.

Husdjur

Husdjur är självklart tillåtet om de inte är farliga eller aggressiva. Men tänk på att hundar och katter ska hållas under uppsikt och att hundar ska vara kopplade utomhus. Glöm inte att plocka upp efter ditt husdjur.

Fritt för utryckning

För allas säkerhet är det viktigt med fri passage för räddningstjänsten i trapphus och loftgångar. Därför är inte tillåtet att ställa barnvagnar, rullatorer eller annat som kan vara i vägen. Öppna ytor gör dessutom vardagsarbetet betydligt lättare för den som städar i trapphuset.

Sopsortering

På Karlskronahem inför vi källsortering i alla våra fastigheter. I de flesta av våra hus finns redan miljörum/hus med källsortering. Men för att vara framgångsrika i vårt miljöarbete behöver vi din hjälp. För miljöns skull är det viktigt att du sorterar som det står på skyltarna.

Sortera rätt!
Observera att inget avfall får ställas på golvet i miljörummet. Det är också viktigt att du sorterar avfallet på rätt sätt, t.ex. pressar ihop mjölkkartonger och andra förpackningar samt viker ihop kartonger för hålla kostnaderna för avfallshanteringen nere. 

Vill du veta mer kring källsortering gå in på www.affarsverken.se

Hemförsäkring

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring. Den ger dig bra skydd om du skulle råka ut för inbrott, brand, översvämning eller andra skador. Alla har vi ibland behov av att se över våra kostnader. Men att spara in på den trygghet en bra hemförsäkring ger är ingen bra idé. Det kan få förödande ekonomiska konsekvenser om du råkar ut för något oväntat.

Förbjudet att röka i allmänna utrymmen

För brandsäkerhetens skull är det inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen.

Källare och förråd

För allas trygghet ska källare och förrådsdörrar vara låsta. Det är viktigt att du inte byter förråd med någon av grannarna. Om något skulle hända - som brand, översvämning eller inbrott - behöver vi veta exakt vems saker som finns i förrådet.

Fågelmat på avstånd

Det är inte tillåtet att mata fåglar i närheten av bostaden. Fågelmat som blir över lockar till sig skadedjur.

Skadedjur

Under senare år har vägglöss blivit ett allt vanligare problem i Sverige. Karlskronahem arbetar långsiktigt med frågan och fokus ligger på förebyggande arbete och uppföljning.  Exempel är utbildning av personal och planerade genomgångar av lägenheter.

Om du drabbas av skadedjur ska du så snabbt som möjligt höra av dig till Karlskronahem.  En handlingsplan tas då fram i samarbete mellan hyresvärd, hyresgäst och Anticimex. Ansvarsfördelningen i denna typ av ärende är delad mellan hyresvärd och hyresgäst.

Grannar i samverkan

Grannar som tar hänsyn till varandra medverkar till både säkerhet och trivsel. Om alla dessutom tar ansvar för att hålla lite koll på vad som händer i omgivningen, bidrar även det till ett tryggare boende.

Orolig av omtanke om dina grannar?

Här har vi sammanställt kontaktinformation som kan vara till hjälp.

Balkong och uteplats

För grannarnas skull är det viktigt att hålla rent på din balkong eller uteplats. Det är inte tillåtet att skaka mattor från fönster och balkong, då grannen under dig inte ska behöva få in smuts. På grund av brandrisken är det endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen. För att förhindra olyckor med fallande blomlådor, ska dessa sitta på insidan av balkongräcket.

Brandvarnare

Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare boende. Hos Karlskronahem har alla lägenheter brandvarnare.  Om du inte har en brandvarnare kontakta genast bobutiken.

Karlskronahem ansvarar för installationen. Sedan behöver vi din hjälp med att kontrollera att brand­varnaren verkligen fungerar. Det är enkelt och snabbt gjort.

Kontakta felanmälan om du upptäcker att brand­varnaren inte fungerar.