Karlskronahem
Student

Parkering

Parkeringsplats

Karlskronahem hyr också ut parkeringplatser. Du ställer dig i kö precis som för en lägenhet. Även du som inte är hyresgäst hos Karlskronahem kan hyra en plats.

Gästparkering

Om du har besök och behöver en gästparkering bokar du den via vår trygghetsjour på telefon 0455-227 17. Platserna hyrs ut per dygn och debiteras på nästkommande avi.

Parkeringstillstånd vid flytt

I bobutiken kan du låna ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med flytt.