Karlskronahem
Student

Bostadsbyte

Som hyresgäst kan du byta lägenhet med en annan hyresgäst.
Även byte med hyresgäst boende hos annan hyresvärd accepteras efter godkännande av respektive hyresvärd.

Om du står i Karlskronahems intressebank så avregistreras du ur vår intressebank vid ett byte och dina poäng raderas.
Därefter kan du registrera om dig och på nytt och samla köpoäng.